read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTrung tâm sát hạch ứng dụng CNTT

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO VÀ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao và kiểm tra chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ B như sau...

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN KHÓA 06, NGÀY THI 8/12/2018 VÀ KHÓA 07, NGÀY 09/12/2018

Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo thí sinh liên hệ nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT trình độ cơ bản khóa 06, ngày thi 8/12/2018 và khóa 07, ngày thi 09/12/2018... 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT - KHÓA 06, NGÀY THI 08/12/2018 VÀ KHÓA 07, NGÀY 09/12/2018

Thông báo kết quả thi ứng dụng CNTT khóa 06 và khóa 07 tháng 12 năm 2018, học viên xem tại đây...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO - KHÓA 07

 Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo nhận bổ sung hồ sơ lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao như sau,...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN TẬP VÀ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO - KHÓA 06

Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo tổ chức các lớp ôn tập và thi Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao như sau...

Trang 1 / 7