read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhTừ xaTHÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LƠP ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN NGÀNH LUẬT, KẾ TOÁN, NGÔN NGỮ ANH, QTKD

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LƠP ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN NGÀNH LUẬT, KẾ TOÁN, NGÔN NGỮ ANH, QTKD

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH PHÚ YÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN NGÀNH KẾ TOÁN, LUẬT, NGÔN NGỮ ANH, QUẢN TRỊ KINH DOANH

          Đăng ký học và nhận hồ sơ tuyển sinh: học viên có thể đăng ký trực tiếp trên website: gdtxphuyen.edu.vn hoặc qua mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

          Thời gian học: lớp bắt đầu học tối ngày 02/7/2018. (học trực tuyến vào buổi tối và thứ 7, chủ nhật).

          Sinh viên không tham dự được buổi học có thể xem lại các bài giảng được lưu trên hệ thống.

 

          Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng đào tạo, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên 114 Lê Trung Kiên, Tuy Hòa, Phú Yên hoặc số điện thoại: 0257.3829.437  -  0934581567; hoặc liên hệ mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đăng ký và nhận hồ sơ đăng ký học qua mail.

I. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1 NĂM 2018-2019

LỚP: KẾ TOÁN (EF1820X1, ET1820X1) - HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

 

TT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

Giảng viên

Điện thoại

1.

KT101

Kinh tế vi mô 1

3

Nguyễn Tuấn Kiệt

0945084009

2.

KL369

Luật kinh tế

2

Cao Nhất Linh

0918363360

Tổng cộng:

5

 

 

- Tổng số tiền học phí: 5 Tín chỉ X 250.000 đồng = 1.250.000 đồng.


- Những học phần được Trường ĐHCT công nhận miễn, sinh viên không phải đóng học phí.

- Thời gian đóng học phí: từ ngày 30/6/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

 

THỜI GIAN HỌC

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Buổi Tối

Ca 1 (7g40 – 9g20)

Ca 2 (9g30 – 11g10)

Ca 1 (13g40 – 15g20)

Ca 2 (15g30 – 17g10)

18g30 – 21g00

         

THỜI KHÓA BIẾU

TT

Tuần lễ

(từ Ngày - đến Ngày)

Tối

Chiều Thứ 7

Sáng Chủ nhật

Chiều Chủ nhật

Thứ 2

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

1.

25/06/2018

01/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

2.

02/07/2018

08/07/2018

KL369

 

KT101

 

KT101

 

 

3.

09/07/2018

15/07/2018

KL369

 

KT101

 

 

 

 

4.

16/07/2018

22/07/2018

Nghỉ hè toàn trường

5.

23/07/2018

29/07/2018

6.

30/07/2018

05/08/2018

KL369

 

KT101

 

KT101

 

 

7.

06/08/2018

12/08/2018

KL369

 

KT101

 

KT101

 

 

8.

13/08/2018

19/08/2018

KL369

 

KT101

 

KT101

 

 

9.

20/08/2018

26/08/2018

 

 

KT101

 

KT101

 

 

10.

27/08/2018

02/09/2018

 

Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

11.

03/09/2018

09/09/2018

 

 

 

 

KT101

 

 

12.

10/09/2018

16/09/2018

 

 

 

Thi KL369

Thi KT101

 

 

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1 NĂM  HỌC 2018-2019

LỚP: LUẬT (EF1832X1, ET1832X1) - HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

 

TT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

Giảng viên

Điện thoại

1.

KL101

Lý luận nhà nước & PL 1

2

Nguyễn Hữu Lạc

0939345168

2.

KL113

Lịch sử nhà nước & PL

2

Huỳnh Thị Cẩm Hồng

0907010990

Tổng cộng:

4

 

 

- Tổng số tiền học phí: 4 Tín chỉ X 250.000 đồng = 1.000.000 đồng.

- Những học phần được Trường ĐHCT công nhận miễn, sinh viên không phải đóng học phí.

- Thời gian đóng học phí: từ ngày 30/6/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

THỜI KHÓA BIẾU

Thời gian học: Buổi tối, bắt đầu từ 18g30 đến 21g00

TT

Tuần lễ

(từ ngày – đến ngày)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1.

25/06/2018

01/07/2018

 

 

 

KL101

 

 

 

2.

02/07/2018

08/07/2018

 

KL113

 

KL101

 

 

 

3.

09/07/2018

15/07/2018

 

KL113

 

KL101

 

 

 

4.

16/07/2018

22/07/2018

Nghỉ hè toàn trường

5.

23/07/2018

29/07/2018

6.

30/07/2018

05/08/2018

 

KL113

 

KL101

 

 

 

7.

06/08/2018

12/08/2018

 

KL113

 

KL101

 

 

 

8.

13/08/2018

19/08/2018

 

KL113

 

 

 

 

 

9.

20/08/2019

26/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

10.

27/08/2018

02/09/2018

 

 

 

 

 

Nghỉ Lễ Quốc Khánh

11.

03/09/2018

09/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

12.

10/09/2018

16/09/2018

 

 

 

 

 

 

Thi  KL101(7g30)

KL113(9g30)

 III. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1, 2018-2019LỚP: NGÔN NGỮ ANH (EF18V1X1. ET18V1X1) - HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

TT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

Giảng viên

Điện thoại

1.

XH292

Ngữ pháp căn bản 1

2

Huỳnh Văn Hiến

0918203269

2.

XH295

Ngữ âm thực hành căn bản 1

2

Trần Mai Hiển

0903318546

Tổng cộng:

4

 

 

- Tổng số tiền học phí: 4 Tín chỉ X 250.000 đồng = 1.000.000 đồng.

- Những học phần được Trường ĐHCT công nhận miễn, sinh viên không phải đóng học phí.

- Thời gian đóng học phí: từ ngày 30/6/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

 

THỜI GIAN HỌC

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Buổi Tối

Ca 1 (7g40 – 9g20)

Ca 2 (9g30 – 11g10)

Ca 1 (13g40 – 15g20)

Ca 2 (15g30 – 17g10)

18g30 – 21g00

         

THỜI KHÓA BIẾU

TT

Tuần lễ

(Từ ngày –  Đến ngày)

Tối

Chiều Thứ 7

Sáng Chủ nhật

Chiều Chủ nhật

Thứ 4

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

1.

25/06/2018

01/07/2018

 

 

 

 

 

XH292

 

2.

02/07/2018

08/07/2018

XH295

 

 

 

 

XH292

 

3.

09/07/2018

15/07/2018

XH295

 

 

Nghỉ hè

4.

16/07/2018

22/07/2018

Nghỉ hè

5.

23/07/2018

29/07/2018

 

XH295

 

 

 

XH292

 

6.

30/07/2018

05/08/2018

 

XH295

 

 

 

XH292

 

7.

06/08/2018

12/08/2018

 

XH295

 

 

 

XH292

 

8.

13/08/2018

19/08/2018

 

XH295

 

 

 

XH292

 

9.

20/08/2018

26/08/2018

 

 

 

 

 

XH292

 

10.

27/08/2018

02/09/2018

 

 

Quốc Khánh 2/9

11.

03/09/2018

09/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

12.

10/09/2018

16/09/2018

 

 

 

Thi XH292

Thi XH295

 

 

 IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1 NĂM 2018-2019LỚP: QUẢN TRỊ KINH DOANH (EF1822X1, ET1822X1) - HỆ ĐÀO TẠO

 

TT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

Giảng viên

Điện thoại

1.

KT101

Kinh tế vi mô 1

3

Nguyễn Tuấn Kiệt

0945084009

2.

KL369

Luật kinh tế

2

Cao Nhất Linh

0918363360

Tổng cộng:

5

 

 

- Tổng số tiền học phí: 5 Tín chỉ X 250.000 đồng = 1.250.000 đồng.

- Những học phần được Trường ĐHCT công nhận miễn, sinh viên không phải đóng học phí.

- Thời gian đóng học phí: từ ngày 30/6/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

 

THỜI GIAN HỌC

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Buổi Tối

Ca 1 (7g40 – 9g20)

Ca 2 (9g30 – 11g10)

Ca 1 (13g40 – 15g20)

Ca 2 (15g30 – 17g10)

18g30 – 21g00

         

THỜI KHÓA BIẾU

 

TT

Tuần lễ

(từ Ngày - đến Ngày)

Tối

Chiều Thứ 7

Sáng Chủ nhật

Chiều Chủ nhật

Thứ 2

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

1.

25/06/2018

01/07/2018

 

 

 

 

 

 

 

2.

02/07/2018

08/07/2018

KL369

 

KT101

 

KT101

 

 

3.

09/07/2018

15/07/2018

KL369

 

KT101

 

 

 

 

4.

16/07/2018

22/07/2018

Nghỉ hè toàn trường

5.

23/07/2018

29/07/2018

6.

30/07/2018

05/08/2018

KL369

 

KT101

 

KT101

 

 

7.

06/08/2018

12/08/2018

KL369

 

KT101

 

KT101

 

 

8.

13/08/2018

19/08/2018

KL369

 

KT101

 

KT101

 

 

9.

20/08/2018

26/08/2018

 

 

KT101

 

KT101

 

 

10.

27/08/2018

02/09/2018

 

Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

11.

03/09/2018

09/09/2018

 

 

 

 

KT101

 

 

12.

10/09/2018

16/09/2018

 

 

 

Thi KL369

Thi KT101

 

 

 

 

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2448693
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
282
826
5268
2438979
14874
32345
2448693

IP: 18.212.222.217
23-02-2019 07:19:40