read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhHệ VLVHTHÔNG BÁO KHAI GIẢNG NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 26/5/2018

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 26/5/2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 141/GDTX-ĐT 

V/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh đại học ngành Quản trị văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

 

                  Kính gửi:            

                                 - Lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị và trường học;

                                 - Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, huyện và Thành phố;

                                 - Cá nhân có nhu cầu học.

          Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên liên kết với trường Đại học Trà Vinh tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học ngành Quản trị văn phòng như sau:

 1. Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG        

 2. Đối tượng:

- Học viên có bằng tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng đúng hoặc gần chuyên ngành hoặc có 01 bằng tốt nghiệp đại học được tham gia dự tuyển.

- Thời gian đào tạo: + Học viên có bằng trung cấp: 03 năm

                                 + Học viên có bằng Cao đẳng, Đại học: 2 năm       

     3. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 20/5/2018;

-  Khai giảng khóa học: 26/05/2018.

Lớp học vào thời gian ngoài giờ hành chính (tối thứ 6, ngày thứ 7, CN).

(Trung tâm sẽ gửi giấy báo cho học viên biết cụ thể thời gian khai giảng)

  4. Địa điểm học tập: Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên.

Đăng ký và nhận hồ sơ tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ Phòng QL Đào tạo & Công tác HSSV (B.104) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, điện thoại: 0257.3824721, truy cập Website: www.gdtxphuyen.edu.vn; hoặc học viên đăng ký tham gia lớp học theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       Kính đề nghị lãnh đạo quý cơ quan xem xét cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa học để có kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

          Trân trọng cảm ơn và kính chào ./.                                              

Nơi nhận :

-Như kính gửi;

-Các cơ quan, đơn vị;

-Website:www.gdtxphuyen.edu.vn;

-Lưu HC/ĐT.                     

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

   Phan Thanh Phước

 

 

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2422394
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
838
1312
7491
2405945
20920
27567
2422394

IP: 54.209.202.123
18-01-2019 16:12:30