read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhHệ VLVHTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT_ĐH TRÀ VINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT_ĐH TRÀ VINH

 

 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 200/GDTX-ĐT

V/v tuyển sinh đại học ngành Luật

hệ Vừa làm vừa học năm 2018

  Phú Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2018

              Kính gửi:

                                - Lãnh đạo Quý cơ quan đơn vị;

                                - Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố;

                                - Cá nhân có nhu cầu học.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú Yên liên kết với trường Đại học Trà Vinh tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học như sau:

1. Ngành đào tạo: LUẬT.

2. Đối tượng:

        + Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Luật hoặc Pháp lý: học 2,5 năm.

        + Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành: An ninh, Cảnh sát, Hành chính, Hành chính Nhà nước, Hành chính văn phòng, Văn thư lưu trữ, Quản lý trật tự xã hội, Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Lý luận hành chính: học 03 năm.

        + Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp các ngành còn lại: học 3,5 năm.

3. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/6/2018.

Lớp sẽ khai giảng vào ngày: 15/6/2018 (Thời gian học tối thứ 6, ngày thứ 7, CN).

- Trung tâm GDTX tỉnh sẽ gửi giấy báo nhập học cụ thể cho từng học viên biết về thời gian học.

4. Địa điểm học tập: Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Yên.

Đăng ký và nhận hồ sơ tuyển sinh, vui lòng liên hệ Phòng QL Đào tạo & Công tác HSSV (B.104) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, số 114 Lê Trung Kiên - 02 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên; điện thoại: 0257.3824721 hoặc truy cập website: www.gdtxphuyen.edu.vn; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết thêm chi tiết và trao đổi thông tin.

Kính đề nghị lãnh đạo quý cơ quan xem xét cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa học để có kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.          

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Website: www.gdtxphuyen.edu.vn

- Lưu: HC, ĐT.                       

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)
 

Phan Thanh Phước

 

 

TÌM KIẾM

TRƯỜNG THBT PHÙ ĐỔNG

Tuyen Giao vien, Nhan vien THBT Phu Dong

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2480514
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
107
814
921
2471848
26626
20069
2480514

IP: 107.20.10.203
25-03-2019 02:11:53