read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhHệ VLVHTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH THÔNG TIN-THƯ VIỆN_ĐH VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH THÔNG TIN-THƯ VIỆN_ĐH VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 201/GDTX-ĐT

V/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh đại học ngành Thông tin - thư viện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phú Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2018

                  Kính gửi:

 - Lãnh đạo Quý cơ quan đơn vị và trường học;

                                   - Lãnh đạo các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố;

                                   - Cá nhân có nhu cầu học.

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú Yên tổ chức xét tuyển và đào tạo liên thông trình độ trung cấp lên trình độ đại học ngành Thông tin - thư viện khóa học 2018-2021 hệ vừa làm vừa học như sau:

1. Đối tượng xét tuyển:

- Viên chức đang công tác trong ngành thư viện và các ngành khác có liên quan, hoặc những người có nguyện vọng công tác trong ngành thư viện.

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành: Khoa học thư viện, Thư viện - thông tin, Thư viện - thiết bị trường học.

2. Hình thức tuyển sinh, hồ sơ, thời gian khai giảng:

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Hồ sơ tuyển sinh: Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu hồ sơ quy định của trường)

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 31/7/2018.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 8/2018.

- Lớp học vào thời gian ngoài giờ hành chính (tối thứ 6, ngày thứ7, CN)

3. Địa điểm học tập: Tại Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên.

                  114 Lê Trung Kiên, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Đăng ký và nhận hồ sơ tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ Phòng QL Đào tạo và Công tác HSSV (B104) Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên, điện thoại: 0257.3824721, truy cập website: www.gdtxphuyen.edu.vn; hoặc học viên đăng ký tham gia lớp học theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kính đề nghị lãnh đạo quý cơ quan xem xét cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa học để có kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:                                                                              

- Như kính gửi;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Wesbite: www.gdtxphuyen.edu.vn;

- Lưu: HC/ĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phan Thanh Phước

 

 

TÌM KIẾM

TRƯỜNG THBT PHÙ ĐỔNG

Tuyen Giao vien, Nhan vien THBT Phu Dong

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2480574
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
167
814
981
2471848
26686
20069
2480574

IP: 107.20.10.203
25-03-2019 02:17:23