read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhHệ VLVHTHÔNG TIN TUYỂN BỔ SUNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ ĐẠI HỌC NĂM 2018

THÔNG TIN TUYỂN BỔ SUNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỆ ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số: 325/GDTX-ĐT

V/v tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm Non
hệ Vừa làm vừa học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày 24 tháng 8 năm 2018


                              
Kính gửi:

                                            - Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;

                                            - Các trường Mầm Non trong và ngoài tỉnh;

                                            - Cá nhân có nhu cầu học.

 

Trong thời gian qua, trường đại học Quy Nhơn liên kết với Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học ngành Giáo dục Mầm non, hệ liên thông từ trung cấp lên đại học. Hiện tại lớp đã tổ chức khai giảng và học tập trung ngày 20/7/2018, Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên kính gửi đến lãnh đạo các đơn vị biết, đồng thời cử giáo viên có nhu cầu tham gia khóa học.

Trung tâm GDTX Phú Yên tiếp tục phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung đến hết ngày 30/9/2018.

- Lớp học vào thời gian ngoài giờ hành chính (tối thứ 6, ngày thứ 7, CN).

- Địa điểm học tập: Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên.

Đăng ký và nhận hồ sơ tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo Công tác HSSV (B.104) - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên, điện thoại: 0257.3824721, 0919526986 (Cô Vy); Truy cập website: www.gdtxphuyen.edu.vn; Hoặc học viên đăng ký tham gia lớp học theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kính đề nghị lãnh đạo quý cơ quan xem xét cử giáo viên tham gia khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.                                               

Nơi nhận :

- Như kính gửi;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Website: www.gdtxphuyen.edu.vn;

- Lưu HC/ĐT.                     

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Toản

TÌM KIẾM

TRƯỜNG THBT PHÙ ĐỔNG

Tuyen Giao vien, Nhan vien THBT Phu Dong

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2480533
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
126
814
940
2471848
26645
20069
2480533

IP: 107.20.10.203
25-03-2019 02:13:36