Trang chủ arrow Tuyến Sinh arrow THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
29/07/2014
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ E-mail
01/04/2013
New Page 1

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

 

Căn cứ thông báo tuyển sinh các Trường liên kết về việc mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung tâm GDTX Phú Yên thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

Click  vào dòng chữ sau để tải: Thông báo tuyển sinh Nghiệp vụ sư phạm:

Click  vào dòng chữ sau để tải: Thông báo tuyển sinh Kế toán trưởng, Nghiệp vụ kế toán, Kế toán tổng hợp trang 1, trang 2

 

Cập nhật ( 01/04/2013 )
 

Các tin khác:
 

Các phòng ban, bộ phận: Phòng Giáo vụ và QL.HSSV: Điện thoại: 0573-824721, Email:dt@gdtxphuyen.edu.vn
Phòng Tin học-NN-BTVH: Điện thoại: 0573-829437 - Bộ phận từ xa: Điện thoại: 0573-836840 - Phòng Tổ chức-Hành chính-Tài vụ: Điện thoại: 0573-826020
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học CEC: Điện thoại: 0573-836228, Email:cec@gdtxphuyen.edu.vn