Trang chủ arrow Kho đề thi arrow Khối TC chính quy arrow Tin học kế toán arrow Đề thi hết môn Thuế Nhà Nước
25/07/2014
 
 
Đề thi hết môn Thuế Nhà Nước E-mail
20/07/2007
Đề thi hết môn Môn thi Đề thi hết môn
Môn thi: Thuế nhà nước
Thời gian: 90 phút

Đề số 1

Đề số 2

Đề số 3

Đề số 4

Đề số 5

Đề số 6

 

Các tin khác:
 

Các phòng ban, bộ phận: Phòng Giáo vụ và QL.HSSV: Điện thoại: 0573-824721, Email:dt@gdtxphuyen.edu.vn
Phòng Tin học-NN-BTVH: Điện thoại: 0573-829437 - Bộ phận từ xa: Điện thoại: 0573-836840 - Phòng Tổ chức-Hành chính-Tài vụ: Điện thoại: 0573-826020
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học CEC: Điện thoại: 0573-836228, Email:cec@gdtxphuyen.edu.vn