Trang chủ arrow Kho đề thi arrow Khối TC chính quy arrow Đề thi hết môn Soạn thảo văn bản
10/07/2014
 
 
Đề thi hết môn Soạn thảo văn bản E-mail
27/07/2007
Đề thi hết môn Môn thi Đề thi hết môn
Môn thi: Soạn thảo văn bản
Thời gian: 60 phút
 

Đề thi lần 1

Đề thi lần 2

 

Cập nhật ( 29/08/2007 )
 

Các tin khác:
 

Các phòng ban, bộ phận: Phòng Giáo vụ và QL.HSSV: Điện thoại: 0573-824721, Email:dt@gdtxphuyen.edu.vn
Phòng Tin học-NN-BTVH: Điện thoại: 0573-829437 - Bộ phận từ xa: Điện thoại: 0573-836840 - Phòng Tổ chức-Hành chính-Tài vụ: Điện thoại: 0573-826020
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học CEC: Điện thoại: 0573-836228, Email:cec@gdtxphuyen.edu.vn