TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN PHÚ YÊN
Education Continuing Center

Điện thoại: 057-824721 - 829437 - Fax: 057 - 810082 - Email: dt@gdtxphuyen.edu.vn - Địa chỉ: 114 Lê Trung Kiên - TP. Tuy Hòa

Trang chủ   Liên hệ
Xem điểm

XEM ĐIỂM

CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN

Nhập MSSV   * 8 số. Vd: 04401001

 Chọn lớp